Advies Over Visserijbepaling

In samenwerking met de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (NEV) heeft de Shark Trust adviezen geproduceerd over commerciële visserijbepalingen. De adviezen zijn ontwikkeld ter ondersteuning van de commerciële visserijindustrie en beheerders- en handhavingsinstanties. Zij geven een snel inzicht in de huidige wettelijke status van haaien en roggen in de EU en internationale wateren. De opdracht voor de Nederlandse adviezen werd gegeven door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In 2018 hebben wij 29 Adviezen over Visserijbepalingen geproduceerd. Deze kunnen hieronder worden gedownload.

► Voor meer informatie, neem contact op met de NEV: [email protected]Gedragscode Omgang (pdf)

Het Melden en Registreren van Teruggooi (pdf)

Gedragscode Omgang (pdf)

Het Hanteren van Haaien, Roggen en Vleten (pdf)

Zee-engel (pdf)

Reuzenhaai (pdf)

Noorse Vleet (pdf)

Vleet (pdf)

Diepzeehaaien i (pdf)

Diepzeehaaien ii (pdf)

Vleet (pdf)

Gitaarroggen (pdf)

Hamerhaaien (pdf)

Reuzenmanta & Rifmantarog (pdf)

Duivelsroggen (pdf)

Oceanische Witpunthaai (pdf)

Haringhaai (pdf)

Zaagvissen (pdf)

Kortvinmakreelhaai (pdf)

Zijdehaai (pdf)

Meldingsplicht voor Roggen en Vleten (pdf)

Kleinoogrog (pdf)

Gladde Lantaarnhaai (pdf)

Doornhaai (pdf)

Sterrog (pdf)

Stekelrog (pdf)

Voshaaien (pdf)

Ruwe Haai (pdf)

Golfrog (pdf)

Witte Haai (pdf)

Witte Vleet (pdf)

Haaien (pdf)

Roggen (pdf)