Σε συνεργασία με την iSea στην Ελλάδα και την MER Lab στην Κύπρο, η Shark Trust έχει δημιουργήσει συμβουλευτικό υλικό για τους επαγγελματίες αλιείς στα ελληνικά με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση της επαγγελματικής αλιείας και την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Το υλικό παρουσιάζει με απλοποιημένο τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία για το καθεστώς προστασίας των καρχαριών και των βάτων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το 2020 έχουμε δημοσιοποιήσει 20 συμβουλευτικούς οδηγούς για επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στους παρακάτω συνδέσμους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την iSea (Ελλάδα): + 302 31 3090696

[email protected] / isea.com.gr

► i of iii Καλές πρακτικές (pdf)

► ii of iii Καλές πρακτικές (pdf)

► iii of iii_Συμβουλές αλιείας (pdf)


► Αγγελοκαρχαρίας (pdf)

► Καρχαρίας προσκυνητής (pdf)

► Λάμια (pdf)

► Γαλέος Δροσίτης (pdf)

► Ρυγχοκαρχαρίας (pdf)

► Aλεποκαρχαρίες Οικογένεια (pdf)

► Ζύγαινα (pdf)

► Λευκός καρχαρίας (pdf)

► Επτακαρχαρίας (pdf)

► Εξακαρχαρίας (pdf)

► Αγριοκαρχαρίας (pdf)

► Αχινόγατος (pdf)

► Γκριζόβατος (pdf)

► Λευκόβατος (pdf)

► Ρινόβατοι (pdf)

► Διαβολόψαρο (pdf)

► Πλατυσέλαχο (pdf)

► Στρογγυλόβατος (pdf)

► Ράτζα της Μάλτας (pdf)

► Γλαυκός ή Μπλέ Καρχαρίας (pdf)