Σε συνεργασία με την iSea στην Ελλάδα και την MER Lab στην Κύπρο, η Shark Trust έχει δημιουργήσει συμβουλευτικό υλικό για τους επαγγελματίες αλιείς στα ελληνικά με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση της επαγγελματικής αλιείας και την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Το υλικό παρουσιάζει με απλοποιημένο τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία για το καθεστώς προστασίας των καρχαριών και των βάτων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το 2020 έχουμε δημοσιοποιήσει 20 συμβουλευτικούς οδηγούς για επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στους παρακάτω συνδέσμους.

Λάβετε υπόψη ότι ισχύει πρόσθετη νομοθεσία στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής: 

  • κανονισμός του Συμβουλίου (EE) No. 2020/123
  • κανονισμός του Συμβουλίου (EE) No. 2019/1241


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την iSea (Ελλάδα): + 302 31 3090696

[email protected] / isea.com.gr

► i of iii Καλές πρακτικές (pdf)

► ii of iii Καλές πρακτικές (pdf)

► iii of iii_Συμβουλές αλιείας (pdf)


► Αγγελοκαρχαρίας (Squatina squatina)

► Καρχαρίας προσκυνητής (Cetorhinus maximus)

► Λάμια (Lamna nasus)

► Γαλέος Δροσίτης (Galeorhinus galeus)

► Ρυγχοκαρχαρίας (Isurus oxyrinchus)

► Aλεποκαρχαρίες Οικογένεια (Alopiidae Οικογένεια)

► Ζύγαινα (Sphyrna zygaena)

► Λευκός καρχαρίας (Carcharodon carcharias)

► Επτακαρχαρίας (Heptranchias perlo)

► Εξακαρχαρίας (Hexanchus griseus)

► Αγριοκαρχαρίας (Odontaspis ferox)

► Αχινόγατος (Oxynotus centrina)

► Γκριζόβατος (Dipturus batis)

► Λευκόβατος (Rostroraja alba)

► Ρινόβατοι (Rhinobatidae)

► Διαβολόψαρο (Mobula mobular)

► Πλατυσέλαχο (Gymnura altavela)

► Στρογγυλόβατος (Leucoraja circularis)

► Ράτζα της Μάλτας (Leucoraja melitensis)

► Γλαυκός ή Μπλέ Καρχαρίας (Prionace glauca)